दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किनके बीच एक संक्रांति प्रदेश है .

दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किनके बीच एक संक्रांति प्रदेश है .

A) अरावली व हिमाचल

B) हिमालय व विन्ध्याचल

C) अरावली व विन्ध्याचल

D) विन्ध्याचल व निलगिरी

Show Answer
C) अरावली व विन्ध्याचल    

Leave a Comment