बरखान क्या होता है ?

बरखान क्या होता है ?

A) मुल्तानी मिट्टी 

B) बीहड़ भूमि 

C) अर्धचंद्रकार रेतीले टीले 

D) लहरदार रेतीले टीले 

Show Answer
C) अर्धचंद्रकार रेतीले टीले        

Leave a Comment